miercuri, 11 martie 2020

Lege și Fărădelege
          Evanghelia după Matei abundă în relatări frumoase, minunate, dar deseori suntem robi viziuni unui pastor sau învățător ce predică tematic și se prea poate ca pentru șase luni să predice ceea ce el consideră  că e important, astfel este posibil să nu primești întreaga lumină a Cuvântului, concentrat fiind la ceea ce învățătorul are de zis.          Predicile tematice sunt bune uneori, dar a urmări consecvent tot Cuvântul ne păzește de erori, și în plus, aduce o hrană spirituală superioară, sănătoasă.          Privind cu atenție la celebra predică a Domnului Iisus, cunoscută și ca și Predica de pe munte, mai exact privind la versetul 29 din Matei capitolul 5, observăm că Isus începe să vorbească foarte direct împotriva poftei: să nu poftești și ca și aplicație dă exemplul adulterului, arătând că adulterul în mod activ începe în inima omului.

"Dacă , deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă." Matei 5:29.          Dacă o anumită poftă te face să păcătuiești și nu iei măsuri pofta te va pierde.
Așezarea temeliei din scripturi:                    "Dacă , deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta, în afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte." Matei 5:31,32.
          Mulți cred că aici Isus schimbă legea, cerând să renunțăm la respectarea principiilor legii și să urmăm sfatul Lui: știu că Moise a spus așa, dar Eu vă spun.. așa că abrogăm Moise și vă dau o lege nouă. 
Această poziție face ca la distanță de numai câteva versete Isus să se contrazică fragrant. Când, cum? "Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc." Matei 5:17.


          "Aşa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor." Matei 5:19          Dacă avem impresia că aici susține Legea și în versetul 31 și 32 o minimizează spunem cu alte cuvinte că Isus este mic în împărăția lui Dumnezeu.


Putem explica acest text ignorând ce spune atât Vechiul Testament cât și apostoli pe acest subiect, putem izola acest pasaj?


          Conform Matei capitolul 5 versetele 17 la 19 asta înseamnă că nu sunt schimbări în Legea lui Dumnezeu? Desigur că nu.


          Există schimbări pentru că esența lor a venit.

De exemplu, în Vechiul Testament era un templu, sfânta sfintelor, și un mare preot care aduce jertfă o dată pe an. Întâi pentru el, apoi pentru popor, și intra în sfânta sfintelor prezentând jerfa, plus anumite rânduieli preoțești, ritualuri, mielul pascal, etc. 


          Suntem încă legați de aceste ritualuri?


          Nu! Acestea erau umbra lucrurilor reale. Nu suntem legați de umbră, ci acum suntem legați de esență, de împlinirea lucrurilor prezentate ca o umbră a lucrurilor viitoare.

 Exemplu: nu mai avem un templu de piatră; dar nu mai avem niciun templu? Ba da, avem un templu etern, ce nu va fi distrus niciodată.

          Avem un mare preot azi? 
Da avem un mare preot în sensul împlinirii a ceea ce au portretizat mari preoți în vechime: Isus, un mare preot ce nu are un păcat al lui, lucrul cel poate împiedica să mijlocească, și nu va murit niciodată, ci va fi etern acolo asigurând o iertare eternă, veșnică.
          Mai sărbătorim Paștele acum că Iisus a venit? 
Da, dar acum sărbătorim Paștele adevărat, Iisus, mielul lui Dumnezeu care acoperă păcatul meu, casa mea, iar judecata lui Dumnezeu a trecut o colind casa mea pentru că are sângele pe ea devenind liber.

Mai este Paștele relevant azi? Da, singur. Mai trebuie să sărbătoresc cum a fost în vechime? Nu este templul relevant? Este marele preot relevant azi? Da, dar în sensul real, cel al împlinirii lucrurilor în Isus și în lucrarea lui.
Un alt exemplu


"Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala?" 1 Corinteni 5:6

"Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii –" Romani 3:21


A abrogat Isus legea în predica de pe munte?

Nu.
  "Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc." Matei 5:17

Schimbă Iisus aici legea, mutând atenția de la faptă spre inimă spre intenții?

Pentru a răspunde corect să ne întrebăm dacă era pofta permisă în Vechiul Testament.

Iisus nu a schimbat nici nu a dezvoltat interpretarea legii pentru că Dumnezeu în Vechiul Testament a judecat pofta în inima omului în același fel ca și în Noul Testament.

          În predica de pe munte relatată în evanghelia după Matei, capitolul 5, Iisus de fapt le arată că modul lor de a interpreta Cuvântul este dezastruos pentru că ei în cele din urmă spuneau că nu comiți adulter, împlinind legea, prin faptul că au dat un certificat de divorț.
                 Isus condamnă supunerea și ascultarea lor exterioară, arătând că ascultarea începe în inimă, ca și neascultarea de altfel.          Aceasta este ideea ce străbate predica de pe munte, sursa lucrurilor, inima, și același lucru îl aduce împotriva fariseilor care se rugau unde și ca să fie văzuți de oameni, iar Iisus îi mustră și spune: intră în cămăruță unde nu ești văzut.


                    Iisus condamnă ascultarea exterioară, când inima e cu probleme.          Concluzia este că în Vechiul Testament Dumnezeu era la fel de preocupat de inima lor cum este și acum, dar ei nu au înțeles. "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta." Deuteronomul 6:5.La exterior au afișat o ascultare desăvârșită dar Dumnezeu le spune: nu voi accepta asta! Scoate ochiul, taie mâna, sau, dacă inima este aceea care te face de fapt să cazi în păcat?
                     Un alt lucru despre care vorbește Iisus în Matei 5 este crima. A schimbat Isus legea? "Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui." Leviticul 19:17


Ce are de spus legea lui Moise despre a urî în inima ta?

Iisus nu schimbă legea ci le arată unde greșesc, le dă pe față adevăratele intenții ale inimii.

 "Aţi auzit că s-a zis: ‘Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.’" Matei 5:43.


Ați auzit că s-a spus..de fapt acest text nu există în legea lui Moise.

Ce face Iisus?

Ați auzit că sa spus, el nu a spus este scris.

          În vremea lor au interpretat atât de eronat Cuvântul lui Dumnezeu că umblau și povesteau tradițiile lor, în așa fel că oamenii ajungeau să creadă că Dumnezeu a spus să iubim aproapele și să urâm vrăjmașii.


"Să nu te răzbuni și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuti. Eu sunt Domnul." Leviticul 19:18.

"Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc," Matei 5:44.

          Isus prezintă adevărul din Lege.


                    "Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt." Matei 5:39.


Înseamnă asta Că Isus spune că nu mai este dreptate acum?


De unde cita Isus? Exod 21 cu 2. În Exod 20 avem cele 10 porunci, iar în Exod 21 avem normele ce se aplică atunci când au fost încălcate cele 10 porunci. Exod 21:21-24 garanteză viață pentru viață.
   

"Dar, dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viaţă pentru viaţă," Exodul 21:23, oare este valabil acest lucru și în privința avortului?


Principiul Dreptate-Justiție. Plata pentru greșeală trebuie să fie egală cu greșeala.          Expresia ochi pentru ochi era dată sistemului judiciar, pentru a face dreptate și nu omului de rând pentru a se răzbuna. Era pentru a face dreptate și nu pentru răzbunare personală.          În cultura de atunci, evreii se foloseau de această reglementare destinată sistemului judiciar, pentru a face dreptate ,ca și o metodă și o scuză de a transforma orice ofensă în răzbunare personală.


          Iisus nu anulează legea sau dreptatea, ci răzbunarea personală între o societate care abuza de anumite interpretări pentru scopuri proprii, de răzbunare personală.


În concluzie, Isus nu a înlăturat și nu a schimbat legea, ci a restabilit adevăratul sens al legii lui Moise.

                    Să ne reamintim cum Isus afirmă că mânia din inima noastră ne face ucigași, și nu doar acțiunea de a comite o anumită crimă propriu zis. 
Totul începe adânc în inima omului apoi Isus continuă și tratează problema divorțului aplicând aceleași principii.


Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi folosit pentru a scoate din context un pasaj și a-l mânui în așa fel ca să rănim oameni cu el.


Cuvântul lui Dumnezeu trebuie întrebuințat cu reverență.Este un subiect important pentru că afectează Un număr destul de mare de oameni și în cultura creștină:


                    1) în unele biserici nu este abordat niciodată; oamenii schimbă partenerii haotic și nimeni nu pune vreo întrebare. E bine, e drept, ce spune Dumnezeu? Prea des ne e teamă și nu punem întrebările corecte măturând totul sub covor: Dumnezeu iartă.


                    2) în al doilea rând important pentru că numeroși creștini au fost abuzați de folosirea greșită a unor pasaje versete sau chiar fraze rupte de context și realitate.          Legea lui Dumnezeu rămâne în picioare, și dacă Dumnezeu a spus că divorțul este permis în anumite circumstanțe atunci divorțul este permis în acele circumstanțe!

Pe de altă parte nu vrem să fim într-o poziție unde spunem: nu contează, Dumnezeu te va ierta orice ar fi, poți face așa cum dorești; și nici nu dorim să folosim Cuvântul lui Dumnezeu pentru a abuza viețile oamenilor.          O poziție prea des întâlnită este aceea că Isus ar fi pus la o parte, înlocuind legea lui Dumnezeu și permițând divorțul numai în cazul adulterului dar chiar și atunci, chiar victimă al acestui caz, trădat fiind de partenerul tău care a comis adulter, unii păstori afirmă că nu te poți recăsători.


          Femei în situații în care sunt abuzate fizic, verbal, sexual și dacă folosești greșit acest text poți ajunge să spui că trebuie să rămână acolo pentru că e permis numai în caz de adulter.


          Ce credeau evreii vremea lui Iisus, care era viziunea lor asupra divorțului

Erau două sisteme școli de gândire


  • A lui Shemai.
  • A lui Helel.
          Sistemul lui Shemai era un sistem conservator asupra acestui subiect privind spre lege.

Totuși, gândirea cea mai populară era cea învățată de Helel,

Cei mai mulți așa credeau, și anume, omul își poate lăsa nevasta pentru orice motiv.


Cum argumentau ei aceste lucruri?

          Simplu. Moise a spus: să îi dai o scrisoare de despărțire - certificat de divorț, și vei fi despărțit. Așadar, ei spuneau că pot divorța pentru absolut orice motiv atâta timp cât vor da certificatul, scrisoarea de divorț.


Care erau motivele invocate pentru a divorța?

A ars mâncarea, nu mai e frumoasă, etc.

Cele două sisteme de gândire se loveau frontal provocând controverse.
       
Iisus abordează foarte direct acest subiect și în același timp pe cei ce îl susțineau.


          Am văzut în Matei 5 cu 31 și 32 ce spune Isus să vedem în Matei 19:1-11.


Locația acestui dialog era ținutul Iudeii, locul în care a avut loc și o controversă cu Ioan Botezătorul și Irod, care luase pe Irodiada nevasta fratelui său.

Ioan : nu este drept, legal pentru tine să iei nevasta..


"Fariseii au venit la El şi, ca să-L ispitească, I-au zis: „Oare este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta pentru orice pricină?”" Matei 19:3.


Oare e Irod ce părere avea?Ce învăța școala lui Helel? Poți divorța pentru orice motiv.

Isus, ne spui cu cine votezi Shemai sau Helel?          Răspunsul îl găsim între versetele 4 – 9, prin asta se alătură școlii conservatoare Shemai, care ținea Legea și căuta răspunsuri în Lege spre deosebire de Helel .          Marcu 10 prezintă aceeași întâmplare, însă Marcu omite <pentru orice motiv>. De ce ar face asta? Poate, pentru a evita controversa. În zilele lor se credea, își închipuiau că divorțul se poate acorda pentru orice motiv, asta era starea de normalitate pentru ei.

În Marcu 10 cu 9 Isus face trimitere la Creație, la scopul Lui: cei doi să fie una, nici de cum să se despartă pentru orice lucru.Un alt text care abordează acest subiect îl găsim în 1Cor. 7:1-15!


Atenție la cuvântul legați!


"Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este legat: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace." 1 Corinteni 7:15. Pavel prezintă un anumit caz de divorț, motivul nu este adulterul, infidelitatea și totuși Pavel afirmă că victima, celălalt partener, nu este legat, adică este liber să se recăsătorească, numai în Domnul.


          Aparent aceste afirmații a lui Pavel intră în conflict cu cele afirmate de Iisus, și anume că numai în cazul adulterului în caz de infidelitate se poate divorța și victima este liberă.


În Vechiul Testament Dumnezeu permitea în anumite cazuri divorțul. Nu oricum nu pentru orice dar căsătoria este un legământ.


Când doi oameni fac un legământ ei sunt legați unul de altul prin niște obligații (specifice).


          Vechiul Testament prevedea obligația de a asigura hrană, îmbrăcăminte, intimitate - afecțiune fizic și emoțional. (Exod 21:10,11) vedem așadar în vechiul testament condiții în care femeia putea divorța, în cazul în care aceste condiții ale legământului erau încălcate.


          Spre deosebire de școala lui Helel, ce dădea certificat de divorț pentru orice motiv, Dumnezeu știind că din cauza naturii păcătoase legământul va fi încălcat uneori, a stabilit acele cazuri în care, din cauza păcatului El permite divorțul.          Un exemplu: o femeie căsătorită cu un bărbat violent ce o abuzează fizic, psihic, emoțional, spiritual, putem spune în acest caz că Isus a spus că doar în caz de infidelitate divorțul este permis, iar acea femeie trebuie să stea în acea căsnicie?


          Nu sub legea lui Dumnezeu. Sub legea lui Dumnezeu, desigur că poate divorța de acel om care a rupt, a încălcat legământul cu Dumnezeu și cu ea. El este cel condamnat și nu ea.

          
           Dacă un asemenea soț refuză să asigure cele necesare familiei lui, renunță la legământul cu Dumnezeu, se implică în activități dăunătoare, ilegale, risipește banii familiei și nu asigură hrana și cele necesare, sub legea lui Dumnezeu acesta este un motiv pentru a declara legământul încălcat și a cere divorț.

          
           Dacă un partener abandonează familia pleacă pentru ani în acest caz a încălcat sau nu legământul este liber celălalt partener? Da, este liber, legământul a fost încălcat.                    Totuși, aceste lucruri nu pot fi interpretate și aplicate, de exemplu în cazul în care ai avut o ceartă cu partenerul și nu te simți iubit, apoi invoci aceste lucruri ca și motiv pentru divorț, de asemenea perioadele mai dificile financiar nu sunt motive!


          A divorța în aceste circumstanțe doar aduce condamnarea lui Dumnezeu, și vei fi judecat ca și un adulter pentru că ai renunțat să lupți pentru familie pentru niște motive ridicole; Dumnezeu îți cunoaște inima îți cunoaște intențiile.

Ideal ar fi să nu existe nici un divorț, acesta este contrar a ceea ce Dumnezeu a intenționat.


Matei 19:6 ce a împreunat Dumnezeu omul sa nu despartă.


Căci eu urăsc divorțul spune Iehova Dumnezeul lui Israel.


          Dumnezeu însuși poartă de grijă, cazul ideal:"Isus le-a răspuns: „Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele, dar de la început n-a fost aşa." Matei 19:8.

 "Când cineva îşi va lua o nevastă şi se va însura cu ea şi s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva ruşinos în ea, să-i scrie o carte de despărţire şi, după ce-i va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui." Deuteronomul 24:1.

"Şi, cu toate că a văzut că M-am despărţit de necredincioasa Israel din pricina tuturor preacurviilor ei şi i-am dat cartea ei de despărţire, totuşi soră-sa, vicleana Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel." Ieremia 3:8.
Aici Dumnezeu însuși divorțează


          Contrar planului inițial, din cauza condiției păcătoase a omului Dumnezeu A stabiliți niște reguli.


          Dumnezeu a rânduit căsătoria – familia, Dumnezeu protejează familia și Dumnezeu poruncește să lupți pentru familia ta.


          Dacă ești într-o situație de acest fel în care ai plecat, trebuie să te întorci și să lupți dacă se poate pentru a îndrepta.


          Dacă pe de altă parte ți s-a greșit, partenerul a comis adulter, asta nu înseamnă că Isus poruncește să divorțezi; dacă partenerul se întoarce, se căiește, recunoaște că a greșit trebuie urmărită reconcilierea. 
Dumnezeu poate restaura și face totul nou.

          Faptul că Iisus a spus că infidelitatea este un motiv de divorț nu înseamnă că un creștin nu trebuie să caute întâi reconcilierea.

Amintindu-ne cât ni se iartă fiecăruia zilnic poate fi o bună încurajare pentru iertarea celui de lângă noi.


Perioadele tensionate nu sunt motive pentru a renunța la partener ci pentru a lupta pentru el.


Dacă ai divorțat recent din motive ne biblice în fața lui Dumnezeu încă sunteți căsătoriți.


          Totuși, dacă trăiești cu o persoană ce pretinde a fi un credincios, dar este neîntors la Dumnezeu cu inima, nepocăit ca și mod de viață, un om ce trăiește repetat în adulter dacă repetat te abuzează emoțional psihice spiritual sau fizic, care nu prețuiește efortul depus în a lupta pentru familie, în aceste condiții Dumnezeu permite despărțirea iar victimă este liberă să se recăsătorească.          Există un cerc vicios, și anume, soția nu își respectă soțul pentru că nu se simte iubită, iar soțul nu manifestă dragoste pentru că se simte nerespectat.


                    Totul durează până când unul se pocăiește și rupe acest lanț.

Lege și Fărădelege

          Evanghelia după Matei abundă în relatări frumoase, minunate, dar deseori suntem robi viziuni unui pastor sau învățător ce predi...